If-Koubou

Jak wyświetlić i wyłączyć zainstalowane wtyczki w dowolnej przeglądarce

Jak wyświetlić i wyłączyć zainstalowane wtyczki w dowolnej przeglądarce (Jak)

Wtyczki przeglądarki, takie jak Flash i Java, dodają dodatkowe funkcje, których mogą używać strony internetowe. Mogą one jednak spowolnić działanie podczas używania lub dodać dodatkowe luki w zabezpieczeniach, szczególnie w przypadku Javy.

Każda przeglądarka internetowa ma wbudowany sposób wyświetlania zainstalowanych wtyczek do przeglądarek i wybiera, które z nich są włączone, chociaż ta funkcja jest ukryta w wielu przeglądarkach. Aby całkowicie usunąć wtyczkę, musisz ją odinstalować z Panelu sterowania Windows.

Google Chrome

Google Chrome ma kilka ukrytych stron chrome: //, do których możesz uzyskać dostęp. Aby wyświetlić wtyczki zainstalowane w Chrome, wpisz chrome: // plugins w pasku adresu Chrome i naciśnij Enter.

Ta strona pokazuje wszystkie zainstalowane wtyczki przeglądarki włączone w Google Chrome. Aby wyłączyć wtyczkę, kliknij link Wyłącz pod nim. Możesz także kliknąć opcję Szczegóły, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje, takie jak położenie wtyczki w systemie plików komputera.

Domyślnie wiele wtyczek może działać tylko za Twoją zgodą. Pomaga to stronom internetowym wykorzystywać wtyczki, takie jak wrażliwa wtyczka Java. Pole wyboru Zawsze dozwolone pozwala pominąć tę ochronę dla pojedynczej wtyczki, ale z jakiegoś powodu jest ona domyślnie niezaznaczona.

Mozilla Firefox

Firefox ułatwia dostęp do listy zainstalowanych wtyczek. Aby wyświetlić listę zainstalowanych wtyczek, otwórz menu przeglądarki Firefox, kliknij Dodatki i wybierz Wtyczki.

Możesz wyłączyć poszczególne wtyczki, klikając przycisk Wyłącz. Aby wyświetlić więcej informacji o wtyczce, takich jak nazwa pliku, kliknij przycisk Opcje. W rzeczywistości nie znajdziesz żadnych opcji, za pomocą których można skonfigurować wtyczkę, a jedynie dodatkowe informacje.

Jeśli chcesz wyświetlić bardziej techniczną listę, stara strona wtyczek Firefoksa jest nadal dostępna na jednej z ukrytych stron: Firefox. Po prostu wpisz about: plugins do Firefoksa i naciśnij Enter, aby uzyskać do niego dostęp.

Internet Explorer

Internet Explorer wyświetla listę wtyczek do przeglądarek wraz z innymi dodatkami przeglądarki, które zainstalowałeś. Aby je wyświetlić, kliknij menu koła zębatego w prawym górnym rogu okna przeglądarki Internet Explorer i wybierz Zarządzaj dodatkami.

Wtyczki przeglądarki są wyświetlane w kategorii Paski narzędzi i rozszerzenia wraz z dowolnymi paskami narzędzi przeglądarki i innego typu zainstalowanymi dodatkami ActiveX. Zauważ, że wiele z nich jest domyślnie ukrytych - kliknij pole Pokaż w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz Wszystkie dodatki, aby wyświetlić je wszystkie.

Możesz wyłączyć dodatki, zaznaczając je na liście i używając przycisku Wyłącz w prawym dolnym rogu ekranu.

Opera

Opera umożliwia przeglądanie zainstalowanych wtyczek na jednej z ukrytych stron operowych:. Po prostu wpisz opera: wtyczki w pasku adresu i naciśnij Enter, aby wyświetlić listę zainstalowanych wtyczek.

Możesz wyłączyć wtyczki tutaj, używając przycisku Wyłącz, tak jak w innych przeglądarkach. Możesz również wyłączyć obsługę wszystkich wtyczek, odznaczając pole wyboru Włącz wtyczki lub użyj odnośnika Odśwież wtyczki, aby Opera zauważyła, że ​​właśnie zostały zainstalowane nowe wtyczki. (Zazwyczaj wymaga to ponownego uruchomienia przeglądarki.)

Odinstalowywanie wtyczki

Zapewne zauważyłeś, że przeglądarki internetowe nie mają wbudowanego sposobu na odinstalowanie wtyczek z twojego systemu. W przeciwieństwie do rozszerzeń przeglądarki i dodatków, wtyczki są instalowane na całym systemie.

Aby odinstalować wtyczkę, musisz otworzyć ekran Odinstaluj lub zmienić program w Panelu sterowania systemu Windows, zlokalizować wtyczkę i odinstalować ją tak, jak każdy inny zainstalowany program.

Aby wyświetlić zainstalowane wtyczki w Safari, kliknij menu Pomoc i wybierz Zainstalowane wtyczki.