If-Koubou

Word 2007: Śledź datę i godzinę Dokument jest modyfikowany

Word 2007: Śledź datę i godzinę Dokument jest modyfikowany (Jak)

Kiedy masz już w swojej sieci dokument, do którego dostęp ma wielu użytkowników, dobrze jest znać datę i godzinę modyfikacji. Na przykład, jeśli istnieje projekt grupy interoffice, kierownicy zespołów mogą śledzić, kiedy dokument jest tworzony, drukowany lub ostatnio zapisany.

W dokumencie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić datę i godzinę. Następnie wybierz zakładkę Wstaw i kliknij pole Szybkie części.

Po otwarciu pola Pole wybierz Data i czas z listy rozwijanej Kategorie.

Następnie wybierz nazwę pola, które ma się pojawić w dokumencie.

Na koniec chcemy wybrać format daty i / lub czasu. Odbywa się to w obszarze Właściwości pola.

W poniższym przykładzie umieściłem pola na końcu dokumentu. Musiałem więc dwukrotnie przejść przez powyższy proces. Raz dla daty drukowania i po raz drugi dla daty zapisu. Pola będą teraz aktualizowane automatycznie za każdym razem, gdy osoba wydrukuje dokument lub zapisuje go.